چگونه کار می کند؟

رنگ روغنی، رنگ پلاستیکی

ما امروزه با طیف گسترده اي از رنگها مواجه هستیم که براي اهداف مختلف از جمله محافظت از خوردگی، نگهداري، دکوراسیون و یا به جهت اضافه کردن قابلیت خاص مورد استفاده قرار می گیرند. به دلیل این که از رنگ ها براي اهداف خاص استفاده می شوند، از این رو، شاهد انواع رنگ ها در بازار هستیم که به طور کلی به دو دسته پایه آب و پایه حلال طبقه بندي می شوند. هر کدام از این رنگ ها داراي خصوصیات و ویژگی هاي خاص خود هستند که سبب می شوند استفاده از آنها براي کارهاي مختلف متفاوت باشد.
ولی با این حال در برخی موارد از هر دو رنگ می توان استفاده کرد و تنها دلیلی که موجب می شود از بین آنها انتخاب انجام داد، مربوط به کیفیت و بهتر بودن رنگ است. از این رو، توجه به این مساله که کدام رنگ بهتر است، می تواند بسیار مهم باشد و در بسیاري از مواقع به انتخاب رنگ کمک کند. براي انتخاب بهترین رنگ بهتر است ابتدا با رنگ هاي روغنی و پلاستیکی آشنایی جزئی داشت و ویژگی ها و خصوصیات آنها را بدانیم .

1 -رنگ روغنی ( پایه حلال )

رنگ روغنی یکی از مهم ترین رنگ ها است که استفاده بسیار زیادي دارد. رنگ هاي روغنی از قدیم الایام از جمله رنگ هاي محبوب بودند و بسیاري از مردم از آن استقبال می کردند. چرا که رنگ هاي روغنی قابلیت شست وشو و تمیز کردن را دارند و براي محل هاي که زود چرك و کثیف می شوند، مناسب است. رنگ روغنی رنگی است که روي هر رنگدانه آن لایه نازکی از روغن وجود دارد.
یکی از مهم ترین و اصلی ترین مشخصات و خصوصیات رنگ روغنی که آن را از سایر مواد نقاشی مانند رنگ پلاستیکی مجزا می کند، آرام تر خشک شدن آن، انعطاف پذیري بیشتر و لایههاي خشک شده رنگ و توانایی رنگ روغنی براي ایجاد درخشندگی و شفافیت است. از دیگر خصوصیت و ویژگی رنگ روغنی این است که رنگ و کیفیت آن پیش از کار و بعد از کار و حتی بعد از خشک شدن تفاوتی ایجاد نمی کند و به همین دلیل افراد میتوانند در انتخاب رنگ نگرانی بابت تغییر کیفیت رنگ بعد از خشک شدن آن نداشته باشند.

2 -رنگ پلاستیکی ( پایه آب )

رنگی پلاستیکی یکی از پرمصرف ترین رنگهاي ساختمانی است که ماده اصلی این رنگ لاتکس بوده و در دو نوع تمام پلاستیک و نیم پلاستیک تولید و عرضه می شود.

مزایاي رنگ پلاستیکی

از جمله خصوصیات و ویژگی هایی که رنگ پلاستیک دارد، میتوان به بی بو بودن و سرعت خشک شدن بالاي آن اشاره کرد. این رنگ به واسطه این که با آب رقیق می شود، فاقد بو است و براي افرادي که از بوي بد رنگ روغنی خوششان نمی آید، مناسب است و همچنین در مقایسه با رنگ روغنی سریع خشک می شود. از جمله مزایاي این رنگ می توان به قابلیت مخلوط شدن این رنگ با حلال هاي نفتی اشاره کرد. همچنین رنگ هاي پلاستیک اگر از نوع باکیفیت و درجه یک باشد، قابلیت شست وشو را نیز دارد. از مهم ترین پارامترهایی که رنگ پلاستیک را پرکاربردترین رنگ کرده است، سرعت بالا در رنگ آمیزي است، در واقع براي رنگ کاري ساختمان با استفاده از رنگ پلاستیک مدت زمان کمتري صرف می شود. به طور کلی می توان مزایاي رنگ پلاستیک را در اجراي سریع، پوشش دهی بالا، مناسب براي محیط هایی که در معرض تعرق نیستند و بوي بسیار کم که سریع رفع می شود، اشاره کرد.

کدام رنگ بهتر است؟

با توجه به ویژگی ها و خصوصیاتی که براي هر کدام از رنگ هاي روغنی و پلاستیکی بر شمردیم، شاید دیگر انتخاب بهترین رنگ از بین این رنگ ها کار سختی نباشد. با این حال براي انتخاب رنگ بهتر باید به محل و جایی که می خواهید رنگ کنید، توجه داشته باشید و بر این اساس رنگ بهتر را انتخاب کنید.

      خانهخدماتفروشگاهتماس