رزین سازی

رزین سازیشرکت رنگ و رزین پیروزي در واحد رزین سازي هم براي مصرف در تولیدات خود و هم براي عرضه به بازار در زمینی به مساحت 1000 متر مربع توانسته به خودکفایی برسد. واحد رزین سازي این شرکت در گروه رزین هاي مایع توانایی تولید بیش از 100 نوع رزین را دارد از جمله از این رزین ها میتوان به
( Short oil Alkyd Resin ) کوتاه رزین+
( Long oil Alkyd Resin ) بلند رزین+
( medium oil Alkyd Resin ) متوسط رزین+
( car oil Alkyd Resin ) اتومبیلی رزین+
+ و …

      خانهخدماتفروشگاهتماس