توانایی چاپ

توانایی چاپواحد چاپ رنگ و رزین پیروزي فعالیت خود را از سال 1391 اغاز کرده است و با استفاده از فناوري ها و دستگاه هاي به روز دنیا پا در عرصه تولید نهاده است . چاپ به معنی انتقال موضوع ، حرف و نقش و تصویر بر روي یک ماده خواص ، در تیراژ بالاتر از یک عدد است به طوري که شکل و فرم انتقال یافته تغیري نکند .چاپ به طور کلی به سه گروه : چاپ مستقیم ، غیر مستقیم و غیر تماسی اشاره کرد . هر ورق براي آن که چاپ آن کاملا آماده شود باید 6 مرحله ي لاك و کوتینگ ، انواع چاپ ( آبی ، قرمز ، زرد ، سیاه ) ، ورنی را سپري کند. واحد چاپ رنگ و رزین پیروزي با استفاده از دستگاه هاي چاپ و ورنی و کوره قادر به چاپ طرح با بهترین کیفیت و بالاترین درصد رضایت بر روي انواع ورق هاي فلزي است . از خصوصیات چاپ پیروزي میتوان به چاپ انواع طرح ها با همان کیفیت اصلی با استفاده از رنگ هاي مرغوب و با کیفیت زیر نظر واحد کنترل کیفی و استفاده از رنگ هاي سازگار و دوستار محیط زیست اشاره کرد . از تولیدات این مجوعه میتوان به : 1 -چاپ ربعی 2 -چاپ کوارت 3 – چاپ گالن 4 -چاپ حلب 5 -چاپ سفارشی ( طبق طرح و اندازه مشتري)

      خانهخدماتفروشگاهتماس