توانایی تولید

توانایی تولیدشرکت رنگ و رزین پیروزي در دو زمینه تولیدات رنگ هاي پایه آب و پایه حلال توانسته در عرصه رقابت چه از لحاظ کیفیت و چه از لحاظ ظرفیت تولید به خوبی خود را به روز نماید . این شرکت با استفاده از دستگاه هاي مکانیزه و اتوماتیک در زمینه تولید رنگ هاي پایه آب از جمله رنگ هاي پلاستیک ، نیمه پلاستیک و اکریلیک روزانه 25 تن تولید داشته باشد ، همچنین در زمینه رنگ هاي پایه حلال از جمله رنگ هاي روغنی براق ، نیمه براق ، مات و انواع ضد زنگ با ظرفیت تولید روزانه 20 تن به خوبی خود را با سفارشات مشتریان و به روز رسانی انبار ، هماهنگ نماید. همچنین در ماه هاي پیک کار این ظرفیت ها می تواند به دو برابر تبدیل گردد.

      خانهخدماتفروشگاهتماس